="text/javascript" src="/qq/kefu.js">
 您好!欢迎进入皇冠welcome6686网站--"禾邦电子元器件"进行电子元件选型!营业时间上午8:00-12:00,下午13:30-18:00 周日休息
产品展示
◇当前所在位置:所有产品 >> 晶振 >> 其他晶振及配件
  3.579545M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  4M
  名称:4M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  6M
  名称:6M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  8M
  名称:8M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  8.912M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  10M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  11.0592M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  12M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  13.56M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  16M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  22.1184M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  24M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  25M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  30M
  描述:49SMD 假贴片 负载电容20pF
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.55
 • 0.45
 •  
  数量:;价格:
  455E 陶瓷晶振
  描述:电视遥控器用
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.3
 • 0.23
 •  
  数量:;价格:
  ZTT8.00M 陶瓷晶振
  描述:陶瓷 3脚
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 0.4
 • 0.3
 •  
  数量:;价格:
  无源8M 2脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源10M 2脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 黑色
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源11.0592M 2脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 黑色
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源12M 2脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 黑色
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源20M 2脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 黑色
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源22.1184M 2脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 黑色
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源25M 2脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 黑色
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源27M 2脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 黑色
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源28.63636M 2脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 黑色
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源30M 2脚
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 黑色
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.3
 • 1.1
 •  
  数量:;价格:
  无源8M 4脚 SMD5032
  描述:SMD5032 贴焊5*3.2mm 4引脚
 • 数量
 • 1
 • 50
 •  
 • 价格
 • 1.5
 • 1.2
 •  
  数量:;价格:
  跳转到第
地址:皇冠welcome6686  电话:0312-3158163  传真:0312-3158165  Email:hebangdianzi@126.com
客服QQ1:63355785   客服QQ2:61303373    客服QQ3:67399965     客服QQ4:2656068273 产品分类地图
版权所有:皇冠welcome6686  皇冠welcome6686营业执照  备案号:冀ICP备12019441号-1       
关键字:保定电子元器件 保定电子元件 电子元器件 电子元件   
Baidu
sogou