="text/javascript" src="/qq/kefu.js">
 您好!欢迎进入皇冠welcome6686网站--"禾邦电子元器件"进行电子元件选型!营业时间上午8:00-12:00,下午13:30-18:00 周日休息
产品展示
◇当前所在位置:所有产品 >> 电容 >> 铝电解电容50V
  0.1uf 50V铝电解
  描述:0.1UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.08
 • 0.06
 •  
  数量:;价格:
  0.22uf 50V铝电解
  描述:0.22UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.07
 •  
  数量:;价格:
  0.33uf 50V铝电解
  描述:0.33UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.07
 •  
  数量:;价格:
  0.47uf 50V铝电解
  描述:0.47UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.07
 •  
  数量:;价格:
  1uf 50V铝电解
  描述:1UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.06
 • 0.042
 •  
  数量:;价格:
  2.2uf 50V铝电解
  描述:2.2UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.06
 • 0.042
 •  
  数量:;价格:
  3.3uf 50V铝电解
  描述:3.3UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.06
 • 0.042
 •  
  数量:;价格:
  4.7uf 50V铝电解
  描述:4.7UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.06
 • 0.042
 •  
  数量:;价格:
  10uf 50V铝电解
  描述:10UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.06
 • 0.045
 •  
  数量:;价格:
  22uf 50V铝电解
  描述:22UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.08
 • 0.056
 •  
  数量:;价格:
  33uf 50V铝电解
  描述:33UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.065
 •  
  数量:;价格:
  47UF 50V铝电解 小尺寸
  描述:50V,105℃ 尺寸Φ6*9
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.15
 • 0.12
 •  
  数量:;价格:
  47uf 50V铝电解
  描述:50V,105℃ 尺寸Φ6*12
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.07
 •  
  数量:;价格:
  68UF 50V铝电解
  描述:50V,105℃ 尺寸8*12mm 台产
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.35
 • 0.28
 •  
  数量:;价格:
  100uf 50V铝电解
  描述:100UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.15
 • 0.11
 •  
  数量:;价格:
  220uf 50V铝电解
  描述:220UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.3
 • 0.20
 •  
  数量:;价格:
  330uf 50V铝电解
  描述:330UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.35
 • 0.26
 •  
  数量:;价格:
  470uf 50V铝电解
  描述:470UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.50
 • 0.36
 •  
  数量:;价格:
  680uf 50V铝电解
  描述:680UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.80
 • 0.65
 •  
  数量:;价格:
  1000UF 50V铝电解 小尺寸
  描述:50V,105℃ Φ12*20mm
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.8
 • 0.66
 •  
  数量:;价格:
  1000uf 50V铝电解 大尺寸
  描述:50V,105℃ Φ13*25mm
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.8
 • 0.66
 •  
  数量:;价格:
  2200uf 50V铝电解
  描述:2200UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 1.2
 • 1
 •  
  数量:;价格:
  3300uf 50V铝电解
  描述:3300UF 50V铝电解
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 2.4
 • 2
 •  
  数量:;价格:
  4700uf 50V铝电解
  描述:50V,105℃ 尺寸Φ18*35mm
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 2.5
 • 2.05
 •  
  数量:;价格:
  4700UF 50V铝电解 优质
  描述:50V,105℃ 尺寸Φ18*40mm 优质
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 4.5
 • 3.8
 •  
  数量:;价格:
  6800uf 50V铝电解
  描述:50V,85℃ 原装 尺寸Φ22*50mm
 • 数量
 • 1
 • 10
 •  
 • 价格
 • 7.5
 • 6.7
 •  
  数量:;价格:
  10000uf 50V铝电解
  描述:50V,85℃ 尺寸Φ30*46mm 原装
 • 数量
 • 1
 • 10
 •  
 • 价格
 • 14.0
 • 12.3
 •  
  数量:;价格:
  跳转到第
地址:皇冠welcome6686  电话:0312-3158163  传真:0312-3158165  Email:hebangdianzi@126.com
客服QQ1:63355785   客服QQ2:61303373    客服QQ3:67399965     客服QQ4:2656068273 产品分类地图
版权所有:皇冠welcome6686  皇冠welcome6686营业执照  备案号:冀ICP备12019441号-1       
关键字:保定电子元器件 保定电子元件 电子元器件 电子元件   
Baidu
sogou