="text/javascript" src="/qq/kefu.js">
 您好!欢迎进入皇冠welcome6686网站--"禾邦电子元器件"进行电子元件选型!营业时间上午8:00-12:00,下午13:30-18:00 周日休息
产品展示
◇当前所在位置:所有产品 >> 电容 >> 独石电容
  10pf 100独石电容
  描述:10PF 100独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  15pf 150独石电容
  描述:15PF 150独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  20pf 200独石电容
  描述:20PF 200独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  22pf 220独石电容
  描述:22PF 220独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  30pf 300独石电容
  描述:30PF 300独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  33pf 330独石电容
  描述:33PF 330独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  39PF 390独石电容
  描述:39PF 390独石电容
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  47pf 470独石电容
  描述:47PF 470独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  68pf 680独石电容
  描述:68PF 680独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  100pf 101独石电容
  描述:100PF 101独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  120pf 121独石电容
  描述:120PF 121独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  150PF 151独石电容
  描述:150PF 151独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  180PF 181独石电容
  描述:180PF 181独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  200PF 201独石电容
  描述:200PF 201独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  220pf 221独石电容
  描述:220PF 221独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  270PF 271独石电容
  描述:270PF 271独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  330pf 331独石电容
  描述:330PF 331独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  470pf 471独石电容
  描述:470PF 471独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  680PF 681独石电容
  描述:680PF 681独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  1000pf 102 1nf独石电容
  描述:1000PF 102 1nF独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  1500PF 152 1.5nf独石电容
  描述:1500PF 152 1.5nF独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  2200pf 222 2.2nf独石电容
  描述:2200PF 222 2.2nF独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  3300PF 332 3.3nf独石电容
  描述:3300PF 332 3.3nF独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  4700PF 472 4.7nf独石电容
  描述:4700PF 472 4.7nf独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  5600PF 562 5.6nf独石电容
  描述:5600PF 562 5.6nf独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  6800PF 682 6.8nf独石电容
  描述:6800PF 682 6.8nf独石电容 50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 •  
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 •  
  数量:;价格:
  0.01uf 103 10nf独石电容
  描述:0.01UF 103 10nF独石电容 耐压50V
 • 数量
 • 1
 • 100
 • 1000
 • 价格
 • 0.1
 • 0.08
 • 0.06
  数量:;价格:
  跳转到第
地址:皇冠welcome6686  电话:0312-3158163  传真:0312-3158165  Email:hebangdianzi@126.com
客服QQ1:63355785   客服QQ2:61303373    客服QQ3:67399965     客服QQ4:2656068273 产品分类地图
版权所有:皇冠welcome6686  皇冠welcome6686营业执照  备案号:冀ICP备12019441号-1       
关键字:保定电子元器件 保定电子元件 电子元器件 电子元件   
Baidu
sogou